Kustwerk Katwijk (2013)

[bron: Kustwerk Katwijk]

De waterkering in Katwijk voldoet niet aan de gestelde veiligheidsnormen. Een veilige waterkering is van groot belang voor Katwijk en grote delen van de Randstad. Daarom is besloten een dijk in duin aan te leggen om de zwakke plek te versterken. Deze oplossing is robuust en duurzaam: als over vijftig jaar aanpassingen nodig zijn, is dit zonder veel ingrijpen te realiseren.

Door de nieuwe waterkering komt het hele centrum van Katwijk binnendijks te liggen. Dit maakt het mogelijk om een parkeergarage te bouwen, vlak achter de nieuwe dijk. Zo kan Katwijk meer en ondergrondse parkeerplaatsen realiseren. Tegelijkertijd ontstaat door de bredere duinen meer ruimte voor natuur en recreatie. Het hele gebied wordt opnieuw ingericht.

Website: www.kustwerkkatwijk.nl

Print Friendly, PDF & Email